647-719-1481

ماه: آوریل 2023

Look

By رضا جسمانی

یکی از فعل‌های کاربردی و روزمره در زبان فارسی، “نگاه کردن” است. فعل رایج معادل انگلیسی این کلمه در زبان انگليسی، “look at ” است. هر دوفعل ” نگاه کردن” در فارسی و ” look at ” در انگلیسی را می‌شود در معنای کلی آنها استفاده کرد: وقتی من وارد شدم، او داشت به ساعتش…

Measure

By رضا جسمانی

کاربرد های کلمه “measure”: ممکن است برای درک معنای درست این کلمه بر اساس کاربرد آن در جمله با مشکل روبرو شویم. ما معمولا معنایی که از این کلمه در ذهن داریم ” اندازه گیری” است. It is important to “measure”the size of the room before buying the furniture. ( این مهم است که اندازه…

Peace

By رضا جسمانی

در پست امروز به چند کلمه و مثال های مربوط به آنها اشاره خواهم کرد که معنی صلح و آرامش را در زبان انگلیسی دارند.  – Peace  It’s important to have peace of mind when making important decisions. . . . – Tranquility The stillness of the lake filled me with a sense of tranquility.…